Veiligheid & Privacy

Persoonsgegevens alsmede adres- en e-mailgegevens worden door de Biomassaspecialist strikt vertrouwelijk behandeld en niet ter beschikking gesteld aan derden. Het versturen van aanbiedingen en andere commerciële uitingen aan de klant geschiedt alleen met uitdrukkelijke toestemming
van de klant.

Privacy

De Biomassaspecialist respecteert uw gegevens en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. De door u verstrekte gegevens worden bijgehouden in een databestand en worden uitsluitend gebruikt voor de bezorging van de bestelling en voor het verzamelen van informatie over de Biomassaspecialist.

Persoonsgegevens zullen door de Biomassaspecialist niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan de Biomassaspecialist, behalve wanneer hier expliciete toestemming voor is gegeven of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens kunnen op uw verzoek worden gewijzigd. U kunt uw gegevens terug vinden en/of wijzigen bij “Mijn adresgegevens” in “Mijn account”.

Wij weten alles
van biomassa.

arrow Bekijk de veelgestelde vragen